Przebudowa oddziału położniczego i neonatologicznego
oraz bloku porodowego wraz elementami termomodernizacji
w drugim pawilonie Powiatowego Szpitala Specjalistycznego
w Stalowej Woli  Zakres prac obejmował :
 -  rozbudowa rozdzielnicy RG-1, RG-2,
 -  wewnętrzne linie zasilające,
 -  rozdzielnice piętrowe ogólne RO1, RO2, RO3,
 -  rozdzielnice piętrowe rezerwowane RR1, RR2, RR3,
 -  rozdzielnica rezerwowana wentylacji i klimatyzacji RWM,
 -  rozdzielnice obwodów gwarantowanych RUPS1 i RUPS2,
 -  szafy dla systemu sieci izolowanej IT1, IT2,IT3
 -  rozdzielnice sterowania oświetleniem ROŚ1, ROŚ2,
 -  instalacja zasilania urządzeń technologicznych,
 -  instalacja zasilania gniazd 1-faz i 3- faz ogólnego przeznaczenia,
 -  instalacja zasilania gniazd 1-faz rezerwowanych,
 -  instalacja zasilania gniazd i urządzeń w układzie sieciowym IT
 -  instalacja oświetlenia wewnętrznego ogólnego,
 -  instalacja oświetlenia rezerwowanego,
 -  instalacja oświetlenia informacyjnego,
 -  instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
 -  instalacja sygnalizacji stanu gazów medycznych,
 -  instalacja połączeń wyrównawczych,
 -  instalacja odgromowa,
 -  ochronę przeciwprzepięciową,
 -  ochronę od porażeń.