Nasze przykładowe realizacje:

• Rozbudowa sieci strukturalnej i elektrycznej dedykowanej w budynkach Sądu Okręgowego w Krośnie
• Wykonanie instalacji oświetleniowej magazynu wysokiego składowania DARCO Dębica
• Remont instalacji elektrycznej i teletechnicznej w Zespole Szkół nr 2 w Rzeszowie
• Remont instalacji elektrycznej i teletechnicznej w Szkole Muzycznej w Rzeszowie
• Wykonanie oświetlenia terenu i modernizacja zasilania linii Nn w Niebylcu
• Remont instalacji elektrycznej w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Ropczycach
• Wykonanie systemu CCTV w ramach zadania „Budowa Podkarpackiego Parku Logistycznego OMEGA Pilzno w Mokrzcu”
• Wykonanie instalacji teletechnicznych w ramach budowy: „Rewitalizacja zabytkowych budynków wchodzących w skład zespołu pałacowo-parkowego zamku w Łańcucie”
• Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Hanasiewicza i ul. Rymanowskiej w Rzeszowie
• Wykonanie zasilania Transformatora Diefenbacher WSK PZL Rzeszów
• Remont Instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynku PGE Dystrybucja Rzeszów ul. 8-ego Marca.
• Wykonanie kompletnych instalacji elektrycznych silno i słaboprądowych wraz z obsługą elektryczną placu budowy Oddziału Połoşniczego i Nanotechnologicznego oraz Bloku Porodowego w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli.
• Wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej w ZSO Nr 1 przy ul. Ofiar Katynia 1 oraz w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Ofiar Katynia 1
• Wykonanie modernizacji szynoprzewodów w budynku D-13 PZL-WSK Rzeszów, wykonanie modernizacji celki SN w Stacji P-17 oraz w Stacji P-3 oraz montaş baterii kondensatorowych.
• Przebudowa instalacji elektrycznych w Zespole Szkół Plastycznych w Rzeszowie.
• Wykonanie przeglądu instalacji elektrycznych wraz z pomiarami w budynkach mieszkalnych będących w zarządzie MZBM Sp. z o.o. ul. Lisa Kuli 13a w Rzeszowie
• Wykonanie oświetlenia ulicznego w rejonie budynku Hetmańska 43/1
• Wykonanie monitoringu w m. Rymanów
• Wykonanie instalacji elektrycznej, instalacji SAP i oddymiania klatek schodowych w budynku ZEW Solina – Myczkowce Budynek Administracyjny
• Wykonanie systemu oddymiania Rzeszów Osiedle Krakowska-Południe
• Wykonanie instalacji elektrycznej oraz instalacji p.poş i systemu oddymiania klatek schodowych w Hotelu Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale
• Wykonanie instalacji słaboprądowych w Domu Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym
• Wymiana elektrycznych W.L.Z., instalacji oświetleniowej klatek schodowych i piwnic oraz wykonanie ruraşu dla instalacji teleinformatycznych, przełoşenie przewodów instalacji domofonowej w budynkach przy ul. Dąbrowskiego 60A, ul. Chrobrego 16, ul. Skłodowska 3a, Kraszewskiego 3, Jagiellońska 31, Hetmańska 6, Ks. Jałowego 11
• Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego na klatkach schodowych, montaş wraz z dostawą dwóch systemów oddymiania grawitacyjnego z funkcja przewietrzania, dwóch systemów sterowania drzwiami p.poş oraz dymoszczelnymi, dostawa i montaş stolarki p.poş oraz systemu sygnalizacji alarmu poşaru SAP w Zespole Szkół Spoşywczych w Rzeszowie
• Przebudowa instalacji elektrycznej, teletechnicznej i alarmowej w Zespole Szkół Plastycznych w Jarosławiu