Instalacje p. pożarowe


    Nasza Firma zapewnia pełną obsługę zleconego nam zadania, od fazy wykonania projektu systemu
oraz dostawę urządzeń, montaż i szkolenie obsługi, kończąc na opiece serwisowej i konserwacjach.
Wszystkie wykonywane przez nas instalacje spełniają wymagania norm oraz posiadają atesty
i świadectwa dopuszczenia instytutów i certyfikatów.
    Proponowane rozwiązania znajdują zastosowanie dla różnego typu pomieszczeń np:

• serwerownie UPS-y , magazyny, budynki administracji publicznej, magazyny, hale produkcyjne, instalacje medyczne i farmaceutyczne.

    Wspólną cechą w/w miejsc jest to, że powstały w nich nawet niewielki pożar oraz zastosowanie
do jego gaszenia nieodpowiedniego środka gaśniczego (woda, piana czy proszki) może spowodować
olbrzymie i często niepowetowane straty zarówno poprzez bezpośrednie uszkodzenie instalacji
chronionej, poprzez koszty czyszczenia, aż po koszty spowodowane przestojem w funkcjonowaniu.
Użycie środka gaśniczego FM200 lub NOVEC redukuje te zagrożenia do absolutnego minimum
przez co prowadzi do znacznych oszczędności, w porównaniu z innymi środkami gaśniczymi,
w przypadku wystąpienia pożaru.

    W skład systemu wchodzą specjalnie zaprojektowane zawory oraz dysze dobierane indywidualnie dla
każdej chronionej przestrzeni i pomieszczenia, za pomocą komputerowego programu obliczeniowego.
Ugaszenie pożaru we wczesnej krytycznej fazie to najskuteczniejszy sposób uniknięcia
nieodwracalnych szkód oraz związanych z nimi kosztów napraw. Wysoka szybkość reakcji ugaszenia
pożaru oraz właściwości środka gaśniczego, dzięki której nie pozostawia osadów ani zabrudzeń
minimalizuje koszty związane z wystąpieniem pożaru oraz daje wymierne oszczędności w kwotach
często wielokrotnie przewyższających koszt wykonania naszej instalacji gaśniczej.