Modernizacja rozdzielni R-0,4kV P-12 na terenie FENICE Poland S.A. w Rzeszowie