Instalacje elektryczne


•  Przyłącza niskiego i średniego napięcia,
•  Instalacje w obiektach specjalnych (zagrożonych wybuchem lakierniach, stolarniach itp.)
•  Okresowe badania instalacji elektrycznej (pomiary) w obiektach użyteczności publicznej,
    halach przemysłowych , fabrykach ,biurowcach , kamienicach, biurach etc…
•  Stacje transformatorowe,
•  Rozdzielnice średniego i niskiego napięcia,
•  Instalacje oświetlenia podstawowego i awaryjnego,
•  Instalacje siłowe oraz gniazd wtykowych,
•  Instalacje zasilania rezerwowego - UPS-y, agregaty prądotwórcze,
•  Instalacje uziemiające, odgromowe oraz wyrównania potencjałów,
•  Instalacje „inteligentne" w systemach KNX, LCN itp.
•  Utrzymanie ruchu i serwis